Masz pytania? Zadzwoń! +48 691 955 450
Guma, PUR, silikon, VITON

Guma, PUR, silikon, VITON

Elastomery poliuretanowe są niezwykle przydatne w różnych gałęziach przemysłu ze względu na wysoką odporność chemiczną i bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną.

 • Wysoka elastyczność, wydłużenie przy zerwaniu od 100-800% .
 • Temperatura pracy do 80°C .
 • Zakres pH: 5-12.
 • Poliuretany można wykonywać w szerokim wachlarzu twardości 35-98 ShA.

Tworzywa konstrukcyjne:

Szczegóły oferty:

pdf Elastomery PUR.pdf

Główne zastosowania tego materiału: trudnościeralne wykładziny, skrobaki do taśm transporterowych, cyklony, tuleje, wałki, koła, rolki, sita do przesiewaczy

Wyroby z poliuretanu

Elastomery PUR

POLIURETANY otrzymuje się w wyniku poliaddycji diizocyjanianów aromatycznych lub alifatycznych ze związkami zawierającymi co najmniej dwie grupy hydroksylowe. Właściwości fizyczne i chemiczne poliuretanów zależą od ich składu i masy cząsteczkowej. Poliuretany są stosowane do wyrobu żywic lanych, miękkich i twardych pianek, lakierów, klejów, włókien poliuretanowych, kauczuków .
Elastomery poliuretanowe są tworzywem gumo podobnym o wysokich wskaźnikach eksploatacyjnych. Ich właściwości można kształtować w bardzo szerokim zakresie, co czyni je tworzywem niezwykle uniwersalnym. Poliuretany posiadają duży zakres twardości z równoczesnym zachowaniem dużej elastyczności. Wysokie właściwości mechaniczne oraz duża odporność chemiczna powodują, że wypierają one materiały tradycyjne jak: guma metale czy ceramika.
WŁAŚCIWOŚCI

 • wytrzymałość na rozciąganie i rozdzieranie
 • Elastomery PURdoskonałe tłumienie drgań
 • odporność na wiele agresywnych środowisk, w tym rozpuszczalniki, kwasy i ropopochodne
 • wybitna odporność na ścieranie, wielokrotnie większa niż guma czy stopy trudnościeralne
 • odporność na warunki atmosferyczne
 • odporne na starzenie
 • samogasnące
 • elektroizolujące
 • niebrudzące

ZASTOSOWANIE:

Poliuretany wykorzystujemy do produkcji elementów maszyn: sprzęgła, odbojniki pras, podkładki antywibracyjne, bieżnie kół. Elastomery te mogą pracować w temperaturze do 80 C, w środowisku o pH 5 – 12. Znajdują również zastosowanie w przemyśle drogowym jako wyposażenie zagęszczarek do gruntu i urządzeń do układania kostki brukowej. Powłoki poliuretanowe stosujemy na bębnach napędowych do przenośników taśmowych oraz na rolkach do przenośników rolkowych. Ponadto poliuretany znalazły zastosowanie w produkcji skrobaków i zgarniaczy do taśm transporterowych.

EPDM

EPDM (terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy) - guma usieciowana w procesie wulkanizacji nadtlenkowej lub siarkowej. Posiada dobrą zdolność do odwracalnej deformacji pod wpływem sił mechanicznych. Guma ta jest odporna na działanie warunków atmosferycznych m.in. na ozon, wodę (zimną i gorącą), lekkie kwasy i zasady, wysoką temperaturę (do +130°C) oraz jest elastyczna w temperaturze do -50°C. Guma ta jest również odporna na działanie detergentów, roztworów mydła i środków piorących i płyny hamulcowe na bazie glikoli. Nie jest odporna na działanie smarów i olejów mineralnych, węglowodorów alifatycznych, aromatycznych i chlorowanych. W zależności od napełniaczy i domieszek można uzyskać twardość w zakresie 40° - 90° Shore'a. Dzięki swoim właściwością stała się najczęściej stosowanym surowcem w przemyśle gumowym. Stosuje się ją szeroko w przemyśle motoryzacyjnym (amortyzatory, dętki, opony, uszczelki drzwiowe, odbijaki), przemyśle budowlanym (uszczelnienia pokryć dachowych, uszczelki w rynnach, odboje drzwiowe, uszczelki okienne i drzwiowe, węże hydrauliczne, osłony kabli, uszczelki kanalizacyjne), przemyśle AGD (uszczelki płaskie węży pralek, piecyków do wody itp) oraz

SBR

SBR - Kauczuk butadienowo-styrenowy jest kopolimerem butadienu i styrenu. Guma o właściwościach elastycznych podobnych do kauczuku naturalnego. Wykazuje zwiększoną odporność na działanie czynników atmosferycznych m.in ozonu, wody i wysokie temperatury. Jest odporna na alkohole oraz kwasy i zasady nieorganiczne. Natomiast jest nieodporna na działanie smarów i olejów mineralnych, benzynę i węglowodory alifatyczne aromatyczne i chlorowane. Stosowana głownie do produkcji różnych uszczelek w przemyśle motoryzacyjnym (uszczelki elementów układu hamulcowego, uszczelki płynu do spryskiwaczy, uszczelki układu chłodzenia silnika, opony) oraz w przemyśle obuwniczym (podeszwy butów).wszędzie tam gdzie wymaga się od gumy odporności na czynniki atmosferyczne.

NBR

NBR (Nityl) - Bardzo popularna guma zwana potocznie gumą olejoodporną. Guma ta jest kopolimerem butadienu i akrylonitrylu, procentowy skład tych związków decyduje o jej odporności na oleje i niską temperaturę. Zależnie od mieszanki może pracować od -30°C do 100°C. Guma odporna na oleje silnikowe, opałowe, transformatorowe, smary, płyny hydrauliczne, węglowodory alifatyczne, propan, butan, benzynę, alkohole, wodne roztwory soli, rozcieńczone kwasy i zasady w niewysokich temperaturach, wodę do 60°C. Świetnie pracuje w ścisku, przy dużych ciśnieniach. Guma ta wykazuje niska odporność na oleje i smary silikonowe, płyny hamulcowe na bazie glikolu, ciecze hydrauliczne typu HFD, stężone kwasy i ługi, węglowodory aromatyczne i chlorowane (np. benzen, tri), estry. Szeroko stosowany w hydraulice i pneumatyce (uszczelki, pierścienie uszczelniające typu "O" - Oringi, osłony, pierścienie uszczelniające typu "UN","A", "AO", "Z", "U1" i "U2", mieszki)oraz wszędzie tam gdzie wymaga się od wyrobów gumowych pracy w ścisku, przy dużych ciśnieniach pod wpływem smarów i olejów. Wykonuje się z niej węże do olejów i paliwa.
CR - Guma oparta o kauczuk chloroprenowy. Wulkanizaty chloroprenowe charakteryzują się wysoką odpornością na starzenie atmosferyczne, ozon, czynniki chemiczne i na płomienie. Guma CR jest odporna na oleje i smary silnikowe, olej napędowy, ozon, freon, wodę i parę wodną, alkohole, roztwory soli, rozcieńczone kwasy i zasady i glikole. Wykazuje również średnią odporność na oleje i smary ropopochodne. Nieodporna na paliwa ropopochodne, estry, aminy, węglowodory chlorowane i aromatyczne oraz ketony. Wykorzystywana do wyrobów membran, akcesoriów do pieców CO i uszczelnień o nietypowym zastosowaniu. Guma na bazie kauczuku CR zależnie od mieszanki może pracować w temperaturze od -40°C do 110°C.

Właściwości Vitonu

Guma Viton wyróżnia się cennymi właściwościami. Przede wszystkim jest odporna na:

 • próżnię,
 • promieniowanie UV,
 • ozon,
 • oleje i smary mineralne (także te z dodatkami uszlachetniającymi),
 • węglowodory aromatyczne i alifatyczne,
 • kwasy nieorganiczne (siarkowy, solny, azotowy i fosforowy),
 • trudnopalne ciecze hydrauliczne na bazie fosforoestrów i węglowodorów chlorowanych (HSC).

Odporność chemiczna Vitonu sprawia, że znajduje on zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, w tym w elektrowniach węglowych, gazowych, olejowych, petrochemicznych i atomowych. Ponadto, wykorzystuje się go w przetwórstwie ropy naftowej i jej transporcie, przetwórstwie chemicznym, transporcie produktów chemicznych, mechanizmach przenośników, a także w systemach odsiarczania oraz przemyśle lotniczym, kosmicznym i spożywczym.
Z drugiej strony, kauczuk fluorowy nie jest odporny na stężone kwasy organiczne, ketony, estry i etery małocząsteczkowe (np. octan etylu, doksan), stężone roztwory ługu sodowego i kwasów oraz gorącą wodę i parę wodną.

Dogodne warunki płatności i bezpłatny transport.

Zapewniamy szybką i terminową realizację nawet jednostkowych ilości.

Polonit
Temac
SGL Carbon Group
FluorTex
Klinger
Gambit Group